Fotoimpressionen Gästeanlass

Fotos: Andres Jordi, Beat Kienholz, Peter Penicka, Andri Bryner